Aliantzak

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

eLankidetza-Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (GLEA) Eusko Jaurlaritzaren garapenerako lankidetza-politika planifikatu, koordinatu, gauzatu eta ebaluatzeaz arduratzen den erakunde publikoa da GLEAk nazioarteko elkartasuna bideratzen du, eta tokiko eta nazioarteko eragile anitzen ahaleginekin bat egiten du, giza garapen iraunkorra sustatzeko eta pobreziaren eta desberdintasunen aurka borroka egiteko. eLankidetzak herritartasun kritiko eta aktiboa bultzatzen lagundu nahi du, Euskaditik guztion ongiaren, erantzunkidetasunaren eta herrien arteko elkartasunaren alde egingo duena.

4.7 Faktoriak GLEAren (H)ABIAN 2030 Gizarte Eraldaketarako Hezkuntza Estrategiari (euskaraz GEH, gaztelaniaz EpTS) erantzuten dio. Estrategia horrek dei bat egiten du eta gida bat aurkezten du, EAEko erakunde publikoek, GGKE-ek, bestelako erakundeek eta mugimenduek elkarrekin bat egin dezaten hezkuntza-prozesuetan ekarpenak egiteko, gizartea benetan eraldatzen laguntzearren, eta eraldaketa horretan giza eskubideak, botere-harreman ekitatiboak, bertakoaren eta globalaren arteko lotura eta naturaren zaintza errealitate bihurtzearren elkarren menpekoa den mundu globalizatu honetan.

Testuinguru horretan, 4.7 Faktoriak aldaketak ezarri nahi ditu erakunde publikoetan, eta Eusko Jaurlaritzaren GEHren estrategiaren 16. aldaketaren barruan kokatu nahi du. Aldaketa horren helburua da GJHen agenda Euskaditik eta Iberoamerikatik zehazten laguntzea, giza eskubideen ikuspegitik. Hori dela eta, GLEA da Eusko Jaurlaritzaren barruko erakunde eragilea. Horren bidez, 4.7 Faktoriak babesa ematen zaio, hura gauzatzeko laguntza finantzarioaren bidez, bai eta proiektuak sortzen dituen eta interesgarritzat jotzen diren tokiko eta nazioarteko espazioetako ordezkaritza instituzionalaren bidez ere.

Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako Agentzia

4.7 faktoria lagungarria zaio Espainiako Gobernuari, 2030 Agendaren integrazioan aurrera egiteko, hala bere ekintza nazionalaren barruan nola nazioartekoan. Hala islatzen da 2030eko Agenda Inplementatzeko Ekintza Planean, Garapen Jasangarriko Estrategiaren Jarraibide Orokorretan eta hainbat ministerioren estrategietan.

Zehazki, Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioa, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) bidez, Espainiako Gobernuaren erakunde eragilea da; izan ere, 4.7 faktoria zuzenean laguntzen dio 2018-2021 ekitaldirako V. Gida Planari, bereziki Garapenerako Hezkuntza Estrategiari.

Era berean, UNESCOrekiko Lankidetzarako Batzorde Nazionalaren bidez, beste ahalegin handi baten barruan ere kokatzen da 4.7 faktoria: AECIDek Latinoamerikan eta Kariben UNESCOrekin batera herritartasun globalari buruzko erreferentzia-esparru bat eta irakaskuntzako prestakuntza-eredu bat sustatzeko egindako ahaleginean, 4. GJHren 4.7 jomugaren aurrerapena erraztearren, munduko herritarrengan arreta berezia jarrita.

Iberoamerikako Idazkaritza Nagusia

Iberoamerikako Idazkaritza Nagusia (SEGIB, gaztelaniazko siglak) Iberoamerikako komunitatea osatzen duten 22 herrialdeei laguntzeko nazioarteko erakundea da; herrialde horietako 19 Latinoamerikakoak dira, hizkuntza gaztelania eta portugesa dutenak, eta gainerakoak Iberiar penintsulakoak dira, Espainia, Portugal eta Andorra. SEGIBen estatuburuen eta gobernuburuen Iberoamerikako goi-bilerak antolatzen laguntzen dugu, haien aginduak betetzen ditugu, eta Iberoamerikako lankidetza bultzatzen dugu hezkuntzaren, gizarte-kohesioaren eta kulturaren arloetan. Atlantikoaren bi aldeetako herrialdeak biltzen dituen eskualde iberoamerikarreko konbergentzia, lan, jarraipen eta akordioetarako gune ofizial bakarra da.

4.7 faktoria Garapen Jasangarrirako Herritartasun Globalari buruzko Ekimenean sartu da. Ekimen hori XXVII. Goi-bilera Iberoamerikarrean onartu zen, Andorran egina, 2021eko apirilean, SEGIBen babespean. Iberoamerikako estatuburuek eta gobernuburuek onartutako ekimen horren helburua da gobernuen arteko ahaleginak artikulatzea Garapen Jasangarrirako Hezkuntzaren arloan, hezkuntzaren bidez GJHak lortzeko.

SEGIBen ustez, 4.7 faktoria proiektua ezinbesteko aukera da Iberoamerikako 2030 Agendan aurrera egiteko eta UNESCOrekiko lankidetza sendotzeko, 4. GJHren erreferentziazko erakunde gisa. Gainera, idazkari nagusiak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen lehendakariarekin, 4.7 faktoria proiektu potentzial bat izanik, SEGIBen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko hitzarmen espezifiko baten bidez gauzatzekoa Horregatik, SEGIBek berretsi egiten du 4.7 faktoria garatzeko duen interes estrategikoa eta hainbat mekanismoren bidez eman dezakeen laguntza.

UNESCO

4.7 Faktoriak nazioarteko arauen eta erakundeen esparruan erabaki diren lehentasunetan oinarritzen da. Esparru hori, Nazio Batuen Sistemak ez ezik, Europako Kontseiluak ere ordezkatzen du; Kontseilu horrek Giza Eskubideen defentsa, babesa eta sustapena babesten ditu, Garapen Jasangarrirako Hezkuntzarekin lotutako ekimenak babesteko. Era berean, 4.7 faktoriak behar garrantzitsu bati erantzuten dio; UNESCOk antolatutako Garapen Jasangarrirako Hezkuntzaren 2021eko Mundu Konferentzian identifikatu zen behar hori, eta konferentzia horren ondoriozko Berlingo Adierazpenean zehaztu zen: Garapen Jasangarrirako Hezkuntzaren bidez 2030 Agendari buruzko ezagutza partekatzeko plataformak sortzea. 4.7 faktoriak estuki egiten du lan UNESCOk Parisen duen egoitzarekin eta UNESCOk Iberoamerikan dituen bulegoekin, bereziki Latinoamerikarako eta Kariberako Hezkuntzako Eskualde Bulegoarekin (OREALC/UNESCO Santiago).

Latinoamerikarako eta Kariberako Hezkuntzako Eskualde Bulegoak (OREALC/UNESCO Santiago) mandatu bat du: Latinoamerikan eta Kariben 2030erako Hezkuntza Agendaren inplementazioa koordinatu eta bultzatzea, estatu kideei beren betebeharrak betetzen lagunduz, hezkuntzarako eskubidea bermatze aldera.

Mandatu horren barruan, OREALC/UNESCO Santiagok uste du 4.7 faktoria tresna garrantzitsua dela Garapen Jasangarrirako Hezkuntzan aurrera egiteko, eta, oro har, eskualdeko Kalitateko Hezkuntzari buruzko 4. GJHren 4.7 jomugan aurrera egiteko. Izan ere, bat dator 2030erako Garapen Jasangarrirako Hezkuntzaren Ibilbide Orriarekin, berritzailea da, eta eragile anitzekoa, eta horrek guztiak aukera ematen dio OREALC/UNESCOri, adierazteko prest dagoela 4.7 faktoriarekin lan egiteko, bere erakundearen mandatuari dagozkion sektoreetan.